• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
pediritim.com sitesi 
Doç Dr Murat ÇİFTEL (çocuk kardiyoloji uzmanı)
tarafından update edilmektedir.***İLETİŞİM***
çocuklarda pulmoner darlık

PULMONER STENOZ, PULMONER DARLIK

****Sağ ventrikül kavitesinde anormal kas demeti çift odacıklı sağ ventriküle neden olur.

****Periferik pulmoner darlık rubella sendromu, Williams sendromu, noonan sendromu, alagille sendromu ve russell silver sendromunda olur.

Pulmoner kapak darlığında:  sistolik ejeksiyon klik, S2 de geniş çiftleşme, P2 nin şiddetinde azalma, en iyi sternumun sol üst kenarında duyulan sırta yayılan sistolik ejeksiyon üfürümü (2-5/6 derece)  ve ayrıca trill olabilir. Darlığın şiddetti artıkça üfürüm şiddetlenir ve üfürüm süresi uzar.

eko resim: pulmoner kapak darlık imajı mevcut

Ciddi PS de KKY ve hepatomegali, kritik PS yenidoğanlarda siyanoz (sağ sol şantta bağlıdır)

Ciddi PS varlığında RAH, RVH grafide post stenotik dilatasyon, pul vaskülaritede azalma vardır.

Doppler çalışmasında 40 mmHg altında gradiyent hafif, 40-70 mmHg arasında orta ve 70 mmHg üzerinde ise ağır pulmondarlık
eko: doppler gradiyent 95 mmHg saptanmaktadır.


aşağı resim eko:ağır pulmoner darlık ve buna bağlı önemli TY ve TY gradiyenti mevcutarak tarif edilir.

YD larda PAB yüksek olduğundan gradiyent az çıkar aslında darlık olduğundan daha fazladır.

KRİTİK PULMONER DARLIĞI OLAN YENİDOĞANLAR

Kritik pulmoner darlıklı hastalar ki bunlar siyanotik ve PDA ya bağımlı hastalardır. Bu nedenle PDA açık tutulması için *PGE1 başlanmalıdır. Ve destek tedavisi verilmelidir. Daha sonra hastaya acil ***pulmoner balon valvuloplasti veya ***şant yapılmalıdır. Çoğunda gradiyentte azalma olur. Bazı süt çocuklarında kompliyansı bozulmuş sağ ventrikül ve hipoplastik sağ ventrikül nedeni ile pulmoner kapaktan etkili ileri akım sağlanamaz ve cerrahi tedavi gerekir.

Pulmoner stenoz

  • Hafif 40 mmHg nin altı (RVSB sistemik basıncın %50 altında)
  • 40-70 mmHg arası orta derecede darlık (RVSB sistemik basıncın %50 fazla)
  • 70 mmHg üzeri ağır derecede darlık (RVSB sistemik basıncın üzerinde

ÇOCUKLARDA PULMONER BALON VALVÜLOPLASTİ ENDİKASYONLARI AHA 2006 REHBERİNE GÖRE

  • Asemtomatik şik yok hastalarda kateterizasyonda gradiyent 40 mmHg den fazla olması
  • Semtomatik hastalarda kateterizasyonda gradiyentin 30 mmHg den fazla olması
  • Asemtomatik 30-40 mmHg arasında ise tercihen pulmoner balon valvüloplasti yapılır.

***********Semptomatik: anjına, senkop, presenkop veya egzersiz dispnesi

Pulmoner balon valvuloplasti başarısız olursa *cerrahi tedavi gereklidir.

Pulmoner darlık akciğer parankiminin içinde ise cerrahi tedavi yapılamaz. Pulmoner damar anjıoplastisinde rekürens oranı %50 civarında olduğundan tercih edilen yöntem balloon-expandable intravasküler stent balon anjıoplastinin etkinliğini çok artırmıştır. Sadece ciddi PS 70 mmHg üzerinde gradiyent varlığında aktivite sınırlaması gereklidir.

PULMONER DARLIKLARDA CERRAHİ TEDAVİ VE ZAMANI midsternal insizyon, kardiyopulmoner bypass sonrası valvülotomi yapılıyor.

***Pulmoner balon valvüloplasti ile giderilemeyen displastik pulmoner kapaklarda cerrahi valvotomi  

***Önemli basınç gradiyenti olan kapak dışı darlıklarda infundibuler darlık (rezeksiyon ve çıkış yolunun yama ile genişletilmesi),  RV içinde kas (DÇRV- anormal kas bandının rezeksiyonu) ve ana PA de darlık (yama ile genişletme gerekebilir)-periferik PS durumunda cerrahi tedavi yapılır.

***Kritik YD bebeklerde balon yapılamıyorsa veya başarısız ise acil cerrahi tedavi uygulanır. Bazen nadiren S-P ŞANT gerekebilir.

Ameliyat sonrasında ağır PS giderilmesinden sonra infindubuller hipertrofiye bağlı dinamik darlık olabilir. Bu basınç gradiyentinin devam etmesine ve nadiren ölüme neden olabilir. Buna sağ ventrikülün intiharı denir. Bunu azaltmak için propranalol verilebilir.

 

 

  
5263 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Site Haritası
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam79
Toplam Ziyaret178558
Takvim