• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
pediritim.com sitesi 
Doç Dr Murat ÇİFTEL (çocuk kardiyoloji uzmanı)
tarafından update edilmektedir.***İLETİŞİM***
infektif endokardit

İNFEKTİF ENDOKARDİT

İE kalp endokardının enfeksiyonudur. Doğal kapakta, prostetik kapakta, S-P şantlarda, PDA vb durumlarda olur. Akut veya subakutan ziyade artık enfeksiyon ajanın sorumlulupuna göre tanınır. Düşük virilansı a-hemolitik streptokoklar (streptokok viridans çocuklarda en sık neden, ayrıca diş işlemlerinden sonra EE en sık nedenidir), enterokoklar (genitoüriner, GİS işlemlerinde sık), koagülaz negatif stafilokoklar uzamış subakut forma neden olurken, stafilokok aureus (2.en sık nedendir fakat ameliyat sonrasında  oluşan EE en sık nedenidir), streptokok pönomoni daha virülan ve akut hastalığa neden olurlar.

Kültür negatif İE en sık nedeni ANTİBİYOTİK kullanılmasıdır. Diğer neden kültürde zor üreyen morg ve mantarlardır.

 

İNFEKTİF ENDOKARDİT İÇİN RİSK OLUŞTURAN DURUMLAR

YÜKSEK RİSK

 • Prostetik kapak
 • Daha önce infektif endokardit geçirme
 • Kompleks siyanotik kalp hastalıkları (tek ventrikül, fallot tetralojisi, BAT)
 • Cerrahi S-P şant yapılmış hastalar
 • Madde bağımlısı olanlar
 • Santral venöz katater

ORTA DERECEDE RİSK

 • Tedavi edilmemiş PDA
 • VSD
 • ASD
 • BAK
 • MVP
 • ARA-MY-AY
 • HKMP

Endotelyumda hasar (basınç farkı ve türbülans sonucu) koagülasyon mekanizmasını başlatır. Ve buraya steril platetler, fibrin birikimi olur BAKTERİYEL OLMAYAN TROMBOTİK ENDOKARDİT sonrasında ise burası enfekte olur. EE meydana gelir. Sekondiyum ASD dışında diğer tüm KKH EE için risk oluşturur. Bakteriyemi normal diş işlemlerinden sonra fırçalama vb ile oluşur bu nedenle ağız hijyeni EE korumada en önemli yoldur.RF hastaların yarısında vardır. RF virilansa düşük a hemolitik streptokok İE daha sık saptanır.

İE HASTALARINDA KLİNİK VE LAB BULGULARI

KLİNİK

 • Ateş
 • Nonspesifik semptomlar (atralji, miyalji, baş ağrısı, yorgunluk)
 • Yeni ortaya çıkan üfürüm veya üfürüm şiddetinde değişme
 • Kalp yetmezliği
 • Splenomegali
 • Nörolojik bulgular
 • Embolik olaylar
 • Peteşi
 • Osler nodülleri (el ve ayak uçlarında hasas nodüller), janeway lezyonları (avuç içi ve ayak tabanında bulunan hemorojiler), roth lekeleri (retinada kanama), splinter hemoroji (tırnak yatağında çizgisel hemorojik lezyonlar)

 

LAB BULGULARI

 • Kan kültüründe üreme
 • Akut faz reaktanlarında artma
 • Anemi
 • Hematüri
 • RF varlığı ve C3 düşüklüğü
 • lökositoz

24 saatin üzerindeki bir zamanda 3 ayrı yerden alınan kan kültüründe üreme beklenir.

Kan kültürü herhangi bir zamanda alınabilir. Çünkü bakteriyemi süreklidir.

 

 

 

 

 

 

MODİFİYE DUKE KRİTERLERİ  İLE 3 SONUCA VARILIR. KESİN, OLASI VE RED

***KESİN İNFEKTİF ENDOKARDİT

PATOLOJİK KRİTER

 • vejetasyon, apse veya perifer embolizasyonda patojen migroorganizmanın kültür ile veya histolojik inceleme ile saptanması (kanda değil)
 • vejetasyon veya apsenin histolojik incelemesinde aktif endokardit saptanması

KLİNİK KRİTERLER

 • 2 major kriter olması
 • 1 major  ve 3 minür kriter
 • 5 minür kriter

***OLASI İE

 • 1 major ve 1 minür kriter
 • 3 minür kriter

***İE RED:DIŞLANMASI

 • Alternatif tanının güçlü bir şekilde olması
 • Belirtilerin AB tedavisi ile 4 gün den daha az sürede gerilemesi
 • 4 günün altında AB tedavisi ile etkenin materyalde saptanmaması
 • İE olası kriterlerini karşılamaması

 

BUNLARI AŞAĞIDA TABLO OLARAK GÖRÜRSEK DİĞER TABLODA İSE KULLANILAN MAJOR VE MİNÖR KRİTERLER VERİLMİŞTİR.

Çocuklarda TÖE nin TTE üstünlüğü yok sadece hasta obes ise, prostetik kapakta EE aranıyor ise, LV çıkış yolu EE da KOMPLİKASYONLARIN aranmasında, aort kökü tutulumu ve sinüs valsalva tutulumu TÖE daha önemlidir.

***EKO da vejetasyon bulunmaması EE dışlamaz, yeni embolize olmuş olabilir veya küçük perivalvüler apseler saptanmayabilir.

 

 

EKO DA BUNLARIN VARLIĞI MAJOR BULGUDUR.

 • Osile veren hareketli intrakardiyak kitle
 • Abseler
 • Prostetik kapakta kısmi yeni ayrılma
 • Yeni kapak yetmezliği

BAZI EKO BULGULARI ÖNEMLİ OLUP CERRAHİ TEDAVİ İÇİN ÖNEMLİDİR.

 • Büyük vejetasyonlar (10 mm üzerinde vejetasyonlar)
 • Ağır kapak yetersizliği
 • Apse kaviteleri
 • Psödoanevrizma
 • Kapak perforasyonu veya ayrılması
 • Dekompanse kalp yetmezliği

 

Yüksek risk grubuna oral AB operasyondan 1 saat önce IV AB ise 30 dakika önce bitecek şekilde verilir.

İNFEKTİF ENDOKARDİT TEDAVİSİ ETKENE GÖRE YAPILIR.

İNFEKTİF ENDOKARDİT AMPİRİK TEDAVİSİ

DOĞAL KAPAK: ampisilin+gentamisin R varsa vankomisin+gentamisin

PROTEZ KAPAK: vankomisin+gentamisin+rifampisin

KÜLTÜR SONUCUNA GÖRE TEDAVİ

 • B GRUBU STREPTOKOK STR VİRİDANS:

MİC 0,125 altında ise duyarlı: penisilin G-ampisilin-seftriakson+gentamisin

MİC değeri yüksek R varsa: vankomisin+gentamisin

 • ***STAFİLOKOK-MSSA: metisilin-nafsilin-oksasilin+gentamisin protez kapak+rifampisin

STAFİLOKOK-MRSA: vankomisin+gentamisin protez kapak+rifampisin

STAFİLOKOK-VRSA:linezolid eklenir.

 • ***ENTEROKOK (GRUP D): B laktam duyarlı: ampisilin+gentamisin

ENTEROKOK (GRUP D): B laktam dirençli: vankomisin+gentamisin

 

 

  
2678 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Site Haritası
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam41
Toplam Ziyaret189605
Takvim