• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
pediritim.com sitesi 
Doç Dr Murat ÇİFTEL (çocuk kardiyoloji uzmanı)
tarafından update edilmektedir.***İLETİŞİM***
vasküler halka

VASKÜLER HALKA

Vasküler ring veya halka arkus aortanın değişik bozuklukları sonucu solunum veya beslenme proplemlerine neden olmasıdır.

Komplet ve inkomplet vasküler halka olmak özere 2 ye ayrılır. Komplet vasküler halka özofagus veya trekanın etrafında tam halka oluşturulduğu durumlardır. ÇİFT AORTİK ARK ve SAĞ ARKUS AORTA ile birlikte SOL LİGAMENTUM ARTERİYOZUS bu gruba girer.

İnkomplet vasküler halka trakea veya özofagus etrafında tam halka oluşturmayan durumlardır. Fakat trakea veya özofagusa damarsal basıya neden olurlar. Anormal sol pulmoner arter (pulmoner sling), innominate arter anomalisi ve aberran sağ subklavian arter bu gruba girer.

En sık saptanan kliniğe neden olan vasküler halka ÇİFT AORTİK ARKTIR, bu trakea ve özofagusu sarar ve basıya neden olur erken dönemde solunum ve beslenme proplemlerine neden olur. Sıklıkla izoledir fakat diğer KKH ile beraber olabilir. Sağ aortik arktan sağ karotis ve sağ subklaviyen arter sol arktan ise sol karotis ve sol subklaviyen arter çıkar sağ ark daha geniştir. Bazen sol ark atrezik olabilir.

2. sıklıkla görülen vasküler halka ise SAĞ ARKUS AORTA ile birlikte SOL LİGAMENTUM ARTERİYOZUSdur. 2 çeşidi vardır birincisi inen aorta ile sol pumoner arter arasında ligamentum arteriyozus ile birlikle inen aortadan köken alan ve retroözefagial seyreden retroözefagial sol subklaviyen arter diğeri ise ligament ile birlikte ayna hayali dallanma gösgteren anonalidir. Bazen inen aortadan ayrılan sol subklaviyen arterin çıkışında KOMMERELL DİVERTİKÜL olabilir ve bu diğer yapılardan bağımsız olarak trakea ve özofagusa basıya neden olabilir. Fakat bu hemen hemen her zaman KKH ile birliktedir. TOF ile birlikteliği sıktır.

ANORMAL İNNOMİNAT ARTER: inn arter arkın arkasından ve solundan çıkarsa hafif solunum proplemlerine neden olabilir.

 

ANORMAL SOL PULMONER ARTER: PULMONER SLİNG sol pulmoner arterin sağ pulmoner arterden ayrıldığı bir anomalidir. Anormal arter sol akciğere ulaşmak için özogusun önünden trakeanın arkasından (dolayısı ile ikisinede bası yaparak solunum ve beslenme problemlerine neden olur.

 

 

 

ABERERAN SAĞ SUBKLAVİYEN ARTER: en sık görülen vasküler anomalidir fakat asemtomatiktir. Down sendromunda %40 oranında vardır. özofagusun arkasından geçer ve özofagusa basıya neden olabilir. SAĞ OMUZA DOĞRU YUKARI VE SAĞA TİPİK GİRİNTİ YAPAR. BU DİSFAJİYE NEDEN OLABİLİR.

Vasküler halka varlığında inspiratuvar stridor tipiktir.

DİREKT GRAFİLER

Komplet vasküler halka tiplerinde posterior-anterior grafide ve lateral grafide hava dolu trakeaya bası saptanabilir.  Bunun dışında atelektazi vb saptanır. Baryumlu grafi anormal innominate arter dışında genelde tanı koydurucudur.

Çift aortik ark hem BÖGRAFİSİNDE trakeada oluşturduğu girinti saptanır. Sağ aortik ark ve sol lg arteriyozustada benzer görüntü vardır. aberan sağ subklaviyan arter PA BÖG de girinti saptanır.

PULMONER SLİNG BÖG önde yani anterior girinti yapar. ÖZOFAGUSTA ANTERİOR GİRİNTİ YAPAN TEK VASKÜLER HALKADADIR. EKO özellikle suprasternal bakı faydalıdır.

TANIDA en faydalı non invaziv test baryumlu özofagus grafisidir.

BT veya MRI çekilebilir bunlar çok fayadalıdır fakak lig art göstermez anjıografi nadiren gerekldir. BRONKOSKOPİ EK BİLGİ SAĞLAMAZ BAZEN TEHLİKELİDE OLABİLİR. GEREKLİ DEĞİLSE YAPILMAMALIDIR. EŞLİK EDEN TRAKEAMALAZİYİ GÖSTEREBİLİR.

 

CERRAHİ TEDAVİSİ

ÇİFTE AORTİK ARK: küçük olan aortik ark sıklıkla sol divizyon yani kesilerek çıkarılır.

SAĞ AORTİK ARK-SOL LİG ART, SOL SCA ANOMALİSİ: ligament alınır. Sol subklaviyan arter sol karotis artere bağlanır. Kommeral divertikül saptandıysa rezeke edilir.

ANORMAL İNNOMİNATE ARTER: innominate arter sternumun posteriorunda askıya alınır ve bası engellenir.

ABERRAN SAĞ SUBKLAVİYEN ARTER: nadiren disfajiye neden olur. Bu durumda cerrahi girişim yapılır.

SOL PULMONER ARTER ANOMLİSİ: mediyan sternotomi, KBP sonrasında sol pulmoner arter sağ pulmoner arterden cerrahi olarak ayrılır ve tekrar implante edilir cerrahi sonuçları çok iyidir. Hepsinde ameliyat sonrasında trakeamalaziye bağlı olarak solunum sıkıntıları birkaç ay daha devam eder.
  
3515 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Site Haritası
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam79
Toplam Ziyaret178558
Takvim