• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
pediritim.com sitesi 
Doç Dr Murat ÇİFTEL (çocuk kardiyoloji uzmanı)
tarafından update edilmektedir.***İLETİŞİM***

İLAÇ DOZLARI

PEDİATRİK KARDİYOLOJİDE KULLANILAN İLAÇLAR VE DOZLARI

update 22-10-2020

Adenozin
  5mg ve 6mg var.

0.1mg.kg.doz ver max 6mg  tekrarı 2-3 dk sonra 0.2mg.kg max 12mg

PROPAFENON
RYTMONORM 150mg ve 300mg 30 Film Tablet
RYTMONORM 70mg/20ml 20 ml'lik 5 ampul içeren ambalajlarda

Doz: 150-200mg/m2/gün 3 dozda po veya i.v de aynı dozda veriliyor.
(acilde 50mg.m2 ye bir hastaya 1,2m2, 75mg 1 saat i.v gerekirse 1 saat ara sonra doz tekrarı yapılacak şekilde verildi.) üst doz:600mg.m2.gün dür. 1mg.kg 10 dakikada verilir. 5 mcg.kg.dk i.v devam edilir. (üst doz FB 8mg.kg .gün)

LİDOKAİN :ARITMAL %2 100 MG 5 ML 5 AMPUL
Doz:i.v -i.o
1mg.kg dan yükleme 2 dk özerinde ver  (5 dk ara ile 3 kez yapılabilir) gerekirse 0.5-1mg.kg tekrar yükleme fakat genelde 2. yükleme yapılmadan idame doz
20-50mcg.kg.dk infizyon başla hasta karaciğer, kalp yetmezliği varsa yükleme ve infizyon dozu yarı dozda yapılmalıdır.
İT 2-10 kat daha fazla (yükleme dozun) verilmelidir.
EKG takibi yapılmalıdır. Uzun süreli infizyonda tromboflebit bakılmalıdır.
KE:SA,AV,intraventriküler bloklarda(pace yoksa) ,WPW sendromunda kullanılmaz.

Esmolol :brevibloc 10mg flakon
Çocuklarda 100-500mcg.kg 1 dk üzerinde verilir. Tekrarlanabilir.
İnfizyon dozu:50mcg.kg.dk olarak verilir 200mcg.kg.dk kadar çıkılabilir.
kitap 222 sayfada load:500mcg.kg   1-2 dk özerinde 5 dk veriyoruz (hazır 100cc sol var) idame 50-200mcg.kg.dk infizyon ver.

Propranolol :Dideral 40mg 50 tb
Bebeklerde 0.75mg.kg.gün 2-3 dozda 5mg.kg.gün 2-3 dozda kadar po çıkılabilir.
Çocuklarda 3-5 gün 0.5-1mg.kg.gün daha sonra 1-2-4mg.kg.gün 2-3 dozda po
Doz 60mg/gün geçmemelidir.

i.v doz:bebeklerde ve çocuklarda 0.01-0.1 mg/kg IV administered over 10 min; not to exceed 1 mg (infants) and 3 mg (children) 0.01(başlangıç dozu)-0.1(6-8 saate yapılabilir tekrar dozlar 0.1 mg/kg kadar yapılabilir.) fakat
not to exceed 1 mg (infants) and 3 mg (children)

Atenolol:tensinor 50-100mg 28 tb
Doz:max doz:100mg/gün dir.
Doz:1mg.kg.gün 1 dozda bazen 1-2 dozda verilir.
Max doz:2mg.kg.gün dür. Aritmi durumunda ve vazovagal senkop durumunda kullanılır

Metoprolol:beloc zok 25mg 20 tb beloc 5mg ampul
Max doz:50mg/gün
Oral:0.5mg.kg.gün başla 1mg.kg.gün devam adelesonda kullan
i.v büyük çocuklarda her 12 saate bir 1.25-5mg/doz kadar verilir.

SOTALOL :Darob 80mg 50 tb (class 3 )
non slektif b blokerdir. uzun QT kulanılmaz.

Hem ventriküler hemde atriyal disritmilerde kulanılır.
2 yaşından büyüklerde 90mg.m2.gün 3 dozda başlanır ve dereceli olarak 180mg.m2.gün 3 doza çıkarılıp devam edilir.
1ay-2 yaş arası için yaş faktürü hesaplanır ve ona göre doz azaltılır. 2 yaş üstü için yaş faktürü 1 dir.
1ay doz 0.7 ile 10 ay ve özeri 0.9 ile çarp bak:174

Renal yetmezliğe göre doz ayarlanmalıdır.
CLcr 30-60 arası:24 saate bir
CLcr 30-10 arası ise 36-48 saate ver
Daha az ile kişiye göre verilir.

non slektif b blokerdir. uzun QT kulanılmaz.Hem ventriküler hemde atriyal disritmilerde kulanılır. Class 3 repolarizasyonu uzatır. Kalp hızı ve AV nod iletimini azaltır. AV nod refrakter süresini uzatır. Çok etkilidir. Doz hastanede ayarlanmaldır olası aritmi riski vardır.
Not: sotalol yani darob uzun QTS kontrendikedir. Class 1 ve 2 anti-aritmiklerle kullanılmaz

Amiodaron : digoxin %50 azaltılmış dozda ayrıca warfarin %30-50 azaltılmış dozlarda verilir.
Cordarone BT 200 mg 30 tb
Cordarone 150mg 6 ampul

Doz kitap:VT-VF nabızsız hastaya hemen 5mg.kg.doz dan hızlı bolus yapılır. Taşikardilerde bu 30dk- 1 saate verilir. Her defasında 5mg.kg artırılarak toplam yükleme dozu 20mg.kg .doz kadar yapılabilir. Fakat biz genelde 2. kez bazen yapıyoruz. Yükleme sonrasında 5mcg.kg.dk infizyon başlanır bu 15mcg.kg.dk ya kadar artırılabilir.
(5-15mcg.kg.dk dan infizyon verilir.)
Oral verilecekse 10-15mg.kg.gun 2 doz da po verilir 4-14 gün kadar bu dozda verilir.
Sonra 2-3 hafta kadar 5mg.kg.gün 2 dozda (birkaç hafta) verilir. Sonrasında ise 1-2.5mg.kg.gün 2 dozda olacak şekilde hastaya verililir.
(2gr/gün geçmemelidir.)

Kitap göre sayfa 222

Amiodarone 5mg.kg.doz hızlı bolus nabızsız VT ve VF de ver.  Taşikardilerde 1 saate ver. İdame 10-15mg.kg.gün olarak veriyoruz.

1 yaşından küçüklerde doz BSA göre verilir. Yükleme 4-10 gün 600mg.1.73m2.gün
Sonrada 200mg.1.73m2.gün sonrada 1-2.5mg.kg.gün 2 dozda verilmelidir.
( örnek:5mg.kg dan İV infüzyon ama 5mgx5x1.44:36mg amioderon 12cc %5DX içinde 0.5cc.h den 5-10mcg.kg.dk dan 5mcg.kg.dk dan 36 eder.
Peki oral amioderon nasıl verilir.
10-15mg.kg.gün yükleme 1-2 dozda 4-10gün kadar ver sonra 5mg.kg dan verilebilir. En son 2.5mg.kg dan ver)

SOTALOL :Darob 80mg 50 tb (class 3 )
non slektif b blokerdir. uzun QT kulanılmaz.
Hem ventriküler hemde atriyal disritmilerde kulanılır.
2 yaşından büyüklerde 90mg.m2.gün 3 dozda başlanır ve dereceli olarak 180mg.m2.gün 3 doza çıkarılıp devam edilir.
1ay-2 yaş arası için yaş faktürü hesaplanır ve ona göre doz azaltılır. 2 yaş üstü için yaş faktürü 1 dir.
1ay doz 0.7 ile 10 ay ve özeri 0.9 ile çarp bak:174

Verapamil
Isoptin 40mg ve 80mg 30 tb (mg fazla olan tb de var)
Isoptin 5mg/2ml 5 ampul

Oral doz:4-8mg.kg.gün 3 doz da verilir.
i.v doz 0.1-0.3mg.kg.doz 5dk da verilmelidir. max doz:5mg/doz dur. 30 dk sonra bu tekrarlanabilir. Tabi sonra orale geçilir. Çok ciddi renal yetmezlik varsa %10 altı dozun%50-75 ni ver

Diltiazem
Diltizem 30mg-60mg-SR 120mg-240mg tb var
Diltizem 25mg flakon var


Diltiazem AV nod blokajı için kullanılır. AF, A.Flatter, SVT de kullanılır. Ca kanal blokeri olup SA ve AV nod özerine etkilidir.
Oral doz:1.5-2mg.kg.gün 3-4 dozda po max:3.5mg.kg.gün dür. i.v doz:bolus 0.15-0.45mg.kg dan 3 dk özerinde yapılır. 15 dk sonra çok gerekiyorsa tekrar bolus yapılır(10 yaşın altında ise tekrar yapma?). Sonrasında devamlı infizyon 2mcg.kg.dk veya 0.125mg.kg.saat olarak verilir.

ADENOZİN :adenosine 6mg/2ml single flakon (drugs.com)
0.1mg.kg dan verilir. Max:6mg 2-3 dk içinde cevap yoksa 0.2mg.kg max:12mg
(20kg ise hastaya 2mg hızlı puse yapılır.cevap yoksa 4 mg yapılır.) SVT,WPW sendromu tanısı yazılıp kardiyoloji veya acil hekimi tarafından rapor yazıldığında alınabilir.
ADENOSIN-L.M. 5 MG/ML ENJ/İNF. İÇİN ÇÖZ.
ADENOSIN-L.M. 5 MG/ML (1omg/2mg) ENJ/İNF. İÇİN ÇÖZ. İÇEREN 2 ML 10 FLAKON
-

ATROPİN 0.25-0.5-1mg ampulleri var
Doz:0.02mg.kg max:0.5mg 1-2 dk özerinde ver.

BRADİKARDİ VE ASİSTOL durumunda o.5mg tek doz bir ampul daha fazla yapılmaz 5 dk sonra 2.doz yapılabilir.
Semtomatik Sinüs bradikardisinde ve semptom veren kalp blok kulanılabilir.

(Örnek hasta 5 kg ise 5x0.02mg minimum doz 0.1mg zaten Bu hastayada 0.1 mg atropin i.v yapıldı.) aynı şekilde ET veya İO olarak verilebilir.
Max 0.5mg doz yapılabilir. 2 kez enfazla yapılabilir
Toksite durumunda pupil dilatasyonu vb olur. Fizostigmin 0.02mg.kg sc veya i.v yavaş verilir.

Magneziyum sülfat
Mg sülfat uzun QTS bağlı TdP VT tedavisinde kullanılır. Post-po kardiyak hastalarda VT engelenmesinde kullanılır.
Doz:i.v 25-50mg.kg.doz max:2gr/doz infizyon oranı:0.5-1mg.kg.saat kadardır. Toksik durumda kalsiyum yapılır bu solunum baskılanmasını ortadan kaldırır.

DİGOKSİN (digoxin)

Digoxin 0.5mg 30 ml damla
Digoxin 0.5mg/2ml 5 ampul
Digoxin 0.25mg 50 tb var.

İdame dozları
Infants: 6-8 mcg/kg/d PO divided bid
2-5 years: 10-15 mcg/kg/d PO divided bid
5-10 years: 7-10 mcg/kg/d PO divided bid
>10 years: 3-5 mcg/kg PO qd


Preterm yükleme doz: oral 20mcg.kg i.v 15mcg.kg
Preterm idame oral 6-8mcg.kg.gün i.v 4mcg.kg.gün
Term bebek yükleme oral 30mcg.kg i.v 20mcg.kg
Term bebek idame oral 8mcg.kg.gün i.v 5-8mcg.kg

1qy-10 yaş arası oral idame 8-10mcg.kg.gün 2 dozda veriyoruz
10 yaşından sonra oral idame 3-5mcg.kg.gün 2 dozda veya tek dozda veriyoruz.

10 kg çocuk 10x30mcg:300mcg dir. O.3mg dır. Veya 0.030mgx10:0.3mg digoksindir.
0.5mg 30 damla ise 0.3mg kaç damladır 18 bulnur veya kısa yoldan 10x0.030x60:18 damla eder.
Bununda yarısını hemen 9 damla
8 saat sonra ¼ 4.5 damla
8 saat sonra ¼ 4.5 damla verilir.
12 saat sonra başlamak özere
Sonrasında 2x2.25 damla idame olarak devam edilir.

5 kg çocuk idame dozu 10mcg.kg 50 mcg eder 500mcg 30 damla ise 50 mcg 3 damla dır. 2x1.5 idamedir.
Veya TDD 35mcg.kg 5kg 175 mcg 500mcg 30 damla ise 175 kaç damaladır.10.5 damladır. Bunun 5 damlası hemen 2.5 damla 8 saat sonra 2.5 damla 8 saat sonra ver bundan 12 saat sonra ise 2x1.25 damladır. Bu idamedir. Damla işine son koyduk ve 250mcg-gün max dozdur.
O da 15 damladır. Yani doz bunu gecese bile recete 8+7 damladır.

Şimdi gelelim taplate değişen bi şey yok.

10 yaş 30 kg bir çocuk TDD 30x8mcg 240 mcg dir 250mcg tb var 2x1/2 tb dir.


DOPAMİN (dopamine)

1-5 mcg.kg.dk düşük doz:bu renal doz olup renal ve mezenterik kan akımını artırır. Dolayısı ile idrar çıkışını artırır.
5-15mcg.kg.dk: orta doz renal kan akımını ve kalbin kasılmasını ve hızını kardiyak outputu artırır.
15mcg.kg.dk : yüksek doz a agonist etki ile sistemik vazokontriksiyona neden olur.
20mcg.kg.dk-50mcg.kg.dk kadar doz artımı bazı durumlarda yapılabilir.

DOBUTAMİNE (dobutamin)

Doz: 2-15 mc.kg.dk arasında verilmelidir doz bazen 30mcg.kg.dk kadar çıkarılabilir.
Genelde dopamin kullan hastaya 15mcg.kg.dk dopamin fazla verildiğinde renal perfüzyon bozulur fakat biz kalbin kasılması dahada artırmak istiyorsak dopamin dozunu artırmadan yanına dobutamin eklenebilir.

ADRENALİN (epinefrin)
Pediatrik kardiyolojide ve diğer durumlarda ise

Bradikardi asistol durumunda 0.01mg.kg dan veya hazırlayıp 1/10.000 dzm.kg olarak veriyoruz. Max:1mg dir. İT doz 10 kat daha fazladır.

1ml:0.25mg
1ml:0.5mg
1ml:1mg

içeren ampulleri var. bunların hepsi aşağıdaki gibi sulandırıldığında bu durumda hepside 1/10.000 liktir.
Sırası ile 2.5cc, 5cc, 10cc ye tamamla ve 1dzm. kg veya 0.1ml .kg dan veriyoruz veya 0.01mg.kg dan veriyoruz.  Bazen infizyon şeklinde (şok) 0.1-1mcg.kg.dk hızda verilir.
Örnek 0.5xkg(5)x1.44:3.6mg 3.6mg adrenalin 24cc SF 1cc/h den gidecek şeklinde verilir.

İNAMRİNONE/AMRİNONE

Doz:
0.75mg.kg yükleme 3 dk özerinde
5-10mcg.kg.dk infizyon dozunda verilmelidir

MİLRİNON

Doz: yükleme 50mcg.kg 30 dk üzerinde verilir. Sonrada idame doz 0,25-1mcg.kg.dk olarak verilir. (bir hastaya 5 gün kadar verdik)
Milrinone (Primacor®; Sanofi-Synthelabo) is available in a 1 mg/ml concentration in 10, 20, and 50 ml single-dose vials, 5 mg/5ml Carpuject® sterile cartridges, and in 200 mcg/ml premixed 100 and 200 ml bags.[3]

Based on the studies presented, the recommended loading dose of milrinone in infants and children is 50 to 75 mcg/kg given IV over 15 to 60 minutes. The loading dose may be reduced to 25 mcg/kg or omitted in patients at risk for hypotension. Immediately after the load, a continuous infusion of 0.375 to 0.75 mcg/kg/min may be started. Administration of milrinone within this range should produce serum concentrations above the minimum desired concentration of 100 ng/ml. The maintenance infusion rate should be titrated to patient response. Serum concentration monitoring is not routinely available in most institutions


LEVOSİMENDAN :SİMDAX 5ML FLAKONDA
Levosimendan 2.5 mg/ml içerir

Doz:
Çocuklarda bebekler dahil 12mcg.kg 1 saat özerinde infizyon olarak verilir. Sonra 0.1-0.2mcg.kg.dk 24 saat için verilir. Normal SF veya DX içinde verilebilir.

Kullanım Şekli:
Sadece klinik kullanıma mahsustur. Uygulama, inotropik ajanların kullanımı konusunda uzmanlığı olan ve yeterli izleme imkanlarını bulunduran hastanelerde yapılmalıdır. Seyreltme işlemi %5 glikoz çözeltisi ile yapılır. İnfüzyon, periferal veya merkezi intravenöz yoldan uygulanabilir. Tedavinin dozu ve süresi her hastanın klinik durumuna ve verdiği cevaba göre ayarlanmalıdır. Tedaviye 10 dakikalık bir süre içinde infüzyonla verilen 12 mcg/kg yükleme dozu ile başlanmalı ve bunu 0.1 mcg/kg/dak dozdaki sürekli infüzyon izlemelidir.
Eğer cevap aşırı olursa (hipotansiyon, taşikardi) infüzyon hızı 0.05 mcg/kg/dak olarak azaltılabilir veya infüzyon kesilebilir. Eğer başlangıç dozu tolere edilirse ve daha fazla bir hemodinamik etki gerekli görülürse infüzyon hızı 0.2 mcg/kg/dak olacak şekilde artırılabilir. Ciddi kronik kalp yetersizliğinin akut dekompansasyonu durumunda tavsiye edilen infüzyon süresi 24 saattir. Hemodinamik etkiler en az 24 saat devam eder ve 24 saatlik bir infüzyon sonrası 9 güne kadar gözlenebilir. Simdax'ın tekrarlanan uygulaması konusunda bir deneyim bulunmamaktadır ve diğer inotropik ajanlarla (digoksin hariç) birlikte kullanımı konusundaki deneyim de sınırlıdır.

Kaptopril
Kapril 25mg 48 tablet
Kaptoril 25mg ve 50mg 50 tb
Doz:0.1-1mg.kg.gün
Kreatinin klirensi %10-50 arası ise dozun %75 kadar
%10 altında ise dozun %50 kadarı verilir.
10 kg çocuk 0.5 den verirsek 5mg eder. 2x2.5mg dır. 150mg/gün geçmeyecek


Enalapril

ENAPRIL 10 MG 20 TABLET
ENAPRIL 20 MG 20 TABLET

Enalapril : Doz:0.1-1mg.kg.gün

0.1-1 mg/kg/d PO; not to exceed 40 mg per day


LİSİNOPRİL yaşından küçüklerde tavsiye edilmez
Rilace 5mg ve 10mg 28 tb var

Doz:6 yaşından büyük olanlarda 0.5mg.kg.gün maximum başlangıç dozu 5mg-gündür. İdamede maximum 0.5mg.kg.gün veya 40mg kesinlikle geçmemelidir.


LOSARTAN, Anjiotensin 2 reseptür blokeri r (losartan) 6 yaşından küçüklerde kullanılmamalıdır

COZAAR 50 MG 28 TABLET
doz 0.7mg.kg.gün günde 1 kez po veya 2 kezdede verilebilir. max doz:50mg/gün

Nifedipin

Adalat crono 30 mg tb 20 kontrollü salım tableti
Nidilat 10 mg 30 yum kapsül

Çocuklarda hipertansif acil durumda 0.25-0.5mg.doz olarak PO-SL verilir.
4-6 saat ara ile gerekirse verilebilir. Max tek doz 10mg.doz dur. Daha sonrada 1-2 mg.kg.gün 2 dozda devam edilir.
Hipertrofik kmp de 0.6-0.9 mg.kg.24 saat 3-4 dozda verilir.
Kronik hipertansiyonda 1-2 mg.kg.gün 2 dozda verilir.AMLODİPİN
NORVASC 5 mg 30 tablet içeren blister ambalajlarda
Çocuklarda (6-17 yaş arası çocuklar için) başlangıç dozu 0.05-0.1mg.kg.gün olup 2 haftada istenilen doz olan 0.1-0.5mg.kg.gün günde bir kez verilir.
5mg/gün çocuklarda geçilmemelidir. 2.5, 5mg olarak kg göre verilebilir.


Nitroprusside, NİPRUSS AMP 60MG/5ML
Çocuklarda başlangıç dozu 0.5-1mcg.kg.dk devamlı İV infizyon olarak başlanır. 30-60 dk ara ile istenilen KB elde etmek için doz 1-2-3mcg.kg.dk yapılır. Max doz 5mcg.kg.dk kadardır.
Loop diüretikler:furusemide

LASİX 40mg tb 12 tablet içeren blister ambalajlarda
LASIX 20 MG/2 ML 5 AMPUL

 

Prematüre ve yenidoğanlarda 1-4mg.kg.doz başına 1-2 kez olarak verilir.
i.m veya i.v doz :1-2mg.kg.doz 1-2 defa olarak verilir.
Çocuklarda 1-6mg.kg.gün 2-4 dozda verilir.
i.v ve i.m 0.25-2mg.kg.doz 1 doz veya 2 doz olarak verilir.
i.v devamlı infizyon 0.05mg.kg.saat başlangıç dozu sonrada
0.1-0.4mg.kg.h olacak şekilde ayarlanır.

Tiazid diüretikler:klortiazid ve hidroklortiazid

ALDACTAZİDE 25MG-50MG (30TB)
(spironolakton + hidroklorotiazid )

Doz: yer yaşta 2mg.kg.gün 2 doz verilir.
6 aydan küçüklerde max doz:37.5mg/gün ike 6 aydan büyüklerde max doz:200mg dır

Spironolakton

ALDACTONE 25 MG 20 TABLET

Bebeklerde 1-3mg.kg.gün 2 dozda po
Çocuklarda 1-3mg.kg.gün 2 dozda veya 60mg.m2.gün olarak 2 dozda

Osmotik diüretikler:mannitol
0.25-0.5mg.kg.doz 6 saat ara ile verilir.
3-4 gün kadar beyin ödeminde kullanılır.

METOPROLOL

Beloc 25mg ve 50mg 20 tb
Beloc 5mg ampul


0.2-0.4mg.kg.gün 2 dozda po verilir. Daha sonra doz 0.5mg-2mg.kg.gün 2 doz hedef dozdur. (Adult hastalarda 12.5mg-25mg-gün başlanır hedef doz 200mg.gün dür.) büyük miktarda karaciğerden atıldığından karaciğer yetmezliği olanlarda az bir doz azatlımı yapılabilir.

CARVEDİLOL Hasta bu ilacı en az 1 yıl kadar kullanmalıdır

CARVEDİLOL:Dilatrend 6.25mg ve 12.5 mg tb
Başlangıç dozu:0.03-0.08mg.doz 2xdoz/gün olarak max başlangıç dozu:3.125mg/gün dir.
İdame dozu: her iki haftada doz iki katına çıkarılır. 12 hafta sonra veya 3 .ayda doz 0.3-1mg.kg.doz 2xdoz/gün olarak max:25mg/gün
Üst dozdan verilebilir.

 

PROPRANOLOL:Dideral 40mg tb
Doz: 1mg.kg.gün 2 dozda verilir. Daha sonra 1.ayda doz 1-3-4mg.kg.gün 2 doz olacak şekilde verilir.

İv doz: 0.01mg.kg.doz i.v olarak yapılır.
0.01-0.1 mg/kg IV administered over 10 min; not to exceed 1 mg (infants) and 3 mg (children)

ATENOLOL: Tensinor 50mg-100mg 28 tb
Atenolol 1mg.kg.gün 2 doz da po verilir. Başlanınca 1 yıl kadar en kullanılır. Kesilmesi aniden yapılmaz yavaş azaltılıp kesilir.

CLOPİDOGREL (Plavix 75mg tb)
1mg.kg gün tek dozda kulanıyoruz.
Cocuklarda max 75mg 1x1 kulan


Çocuklarda kullanımı 6 hafta kadar olan bebeklerde kullanılabilir.
Genelde 1mg.kg.gün tek doz olarak kullanılır
(1-6mg.kg.gün aralığında verilebilir???? fakat 75mg.gün geçmemeldir)
Aspirin ile birlikte kullanımı kanamaya (beyin) neden olabilir(nadir)
Aspirin + clopidogrel kawasaki ve giant anevrizma varlığında beraber verilir.
Kanama zamanı üzerine etki eder.
Clopidogrel cerrahi öncesi 5 gün almamalıdır.

DİPİRİMADOL(DRİSENTİN 75 MG 90 TB- TROMBOLİZ 75MG 90 TB )
Çocuklarda doz:kawasaki hastalığında 2-6mg.kg.gün(ortalama ) 3 dozda po verilir

Dipiridamol AKUT MYOKARDİT HST YA 1X1 OLARAK BAŞLANDI 5MG.KG.GÜN 10 KG 50MG EDER 3-4 dozda verilir.

WARFARİN (COUMADIN 5 MG 28 TABLET)

A.fibrilizasyon, A.flatter , mekanik kapak varlığında, pulmoner emboli, venöz emboli önlenmesinde kullanılmaktadır.
K vitaminine bağlı olarak pıhtılaşmayı sağlayan faktür 2,7,9,10 ve protein-C, protein-S bloke ederek etki eder.
Çocuklarda doz:çocuklarda amaç INR 2-3 arasında tutmaktır.
Yükleme doz
1.gün INR 1-1.3 arasında(normal) 0.2mg.kg tek dozda po (max 10mg)
Karaciğer fonksiyonu bozuk ise 0.1mg.kg tek dozda po
2 ve 3.gün ise INR göre doz ayarlanır.
Eğer bakılan INR (2.3 gün)
1.1-1.3 arasında ise başlangıç yükleme dozu tekrarlanır.
1.4-3 arasında ise başlangıç yükleme dozunun %50 si
3.1-3.5 arasında ise başlangıç yükleme dozunun %25 si
3.5 özeri çıkarsa ilaç kesilir INR 3.5 altına inince önceki dozun %50 sinden daha bir doz başlanır.
5.gün ve sonrası artık idame fazıdır. Burada doz INR göredir.
1.1-1.4 önceki dozun %20 si kadar doz artırıyoruz.
1.5-1.9 ise önceki dozun %10 kadar artırıyoruz.
2-3 arası ise doz değişimi gerekmez.
3.1-3.5 arasında ise önceki doz %10 kadar azaltılır.
3.5 özerinde ise ilaç kesilir günlük INR balkır ve 3.5 altına inince
%20 azaltılmış dozda po başlanır.

ENOXAPARİN
Clexane 2000 anti-Xa IU 20 mg/0.2ml
Clexane 4000 anti-Xa IU 40 mg/0.4ml
Clexane 6000 anti-Xa IU 60 mg/0.6ml
Clexane 8000 anti-Xa IU 80 mg70.8ml
Clexane 10000 anti-Xa IU 100 mg/1ml kullanıma hazır enjektür

Faktür 2 ve faktür 10 inhibe eder.
LMWH düşük molekül ağırlıklı heparin dir.

2 aylıktan küçük ise doz:proflaksi için doz:0.75mg.kg her 12 saate bir
Tedavi için 1.5 mg.kg doz 12 saate bir yapılır.

2 aylıktan büyüklerde (18 yaşına kadar) proflaksi için 0.5mg.kg 12 saate bir yapılmalıdır. Tedavi için 1mg.kg.doz 12 saat ara ile yapılmalıdır.

İdame doz ise anti-faktür 10a göre ayarlanmalıdır. (bir hastada bakılmıştı)

Enoxiparin dozundan 4 saat sonra bakılan anti-faktür xa
Proflaksi için 0.2-0.4 units/ml
Tedavi için 0.5-1 units/ml olmalıdır.

Bakılan anti-faktür xa
0-0.35 unıts/ml ise doz %25 kadar artırılarak yapılır.
0.35-0.59 arasında çıkarsa %10 kadar doz artırılır.
0.5-1 arasında değiştirme
1.1-1.5 arasında ise doz %20 kadar azaltılır.
1.6-2 arasında doz %30 kadar azaltılır.
2 den fazla ise ilaç antifaktürxa 0.5 altına düşüne kadar yapılmaz.
%40 kadar doz azaltılır.

Pediatrik bazı durumlarda kapak hastalıklarında başlangıçta warfarin ile beraber kullan. INR istenen düzeyde olunca 5-7gün sonra enoxaparin kesilir.

HEPARİN

Tromboembolik olayların önlenmesi ve tedavisinde kullanılır.
Anti-trombin 3 , diğer etkilerle (9-10-11-12 faktürlerini inh eder)
PTT uzar.

Kardiyak kateterizasyon için 100 units.kd i.v bolus yapılmalıdır.

Sistemik heparinizasyon için bebek ve infantlarda
Yükleme doz:50-75 Unıts.kg 10 dk özerinde yapılmalıdır.
Başlangıç idame doz ise 20 units.kg.saat

a-PTT 60-85 arasında tutulmalıdır. (anti-faktürxa:0.3-0.7)
devamı için tabloya bak.

Çocuklarda (1 yaşından büyük)
Yükleme doz:50-75 Unıts.kg 10 dk özerinde yapılmalıdır.
Başlangıç idame doz ise 20 units.kg.saat
a-PTT 60-85 arasında tutulmalıdır. (anti-faktürxa:0.3-0.7)
devamı için tabloya bak

PTT yüklemeden 4 saat sonra ve doz değişimlerinden 4 saat sonra bakılmalıdır.

a-PTT
-50 altında ise 25-50units.kg bolus yapılır. Ve idame infizyon hızı %20 kadar artırılır.
-50-59 arasında infizyon hızı %10 artırılır.
-60-90 arasında ise değiştirme infizyona devam.
-90 özerinde ise 1saat infizyon kesilir. Ve sonra infizyon hızı %10 azaltılmış olarak devam edilir.


Koruyucusu olmayan heparin kullanılmamalıdır.

Antidot protamine dir. Her bir mg(100 units) heparin için 1mg protamine kullanılır.
Uygulama :SF, D5W,TPN içinde uygulanabilir.

 

ALTEPLAZ (doku plazminojen aktivatörü)

Anjıo sonrasında  femoral arterde tıkanıklık olan hastaya kullanıldı (8 saat ara ile Doppler usg ile akım bakıldı)  KVC ve hematoloji hastayı gördü.

Doz: 0,1-0.5mg.kg.saat  6 saate ver bazılarına daha kısa bazılarına daha uzun tedavi gerekebilir. Biz bu hastaya 0.1mgkgsaat verdik.2.gün 2.doz sırasında hb 12 den 6 ya düştü ve hasta ex oldu.  8kgx0.1x6saat:5mg alteplez 6 saat i.v infizyon olarak verildi. Hasta aynı anda heparin alıyordu. Hastaya alteplaz öncesi TDP verildi.


BOSENTAN: Tracleer 62,5 mg 56 film tablet
Tracleer 125 mg 56 film tablet

1-2mg.kg günde 2 doz olarak 4 hafta için kullan o zaman dan sonra  2-4mg.kg 2 dozda verilir. Hepatik toksite ve teratojenik etkisi vardır


İLOPROST TROMETAMOL

2MCG.KG.GÜN VENTAVİS 20MCG:1AMPUL 30AMPUL:1KUTU
2 saat ara ile 6 kez geri kalan 12 saat ilaç almaz. inhaler

SİLDENAFİL DİEGRA 25 ve 50 MG TB 4 FİLM TB var

0,5mg.kg.doz 4 dozda yani 2mg.kg.gün 4 dozda verilecek
4kg ise 8 4x2 mg po eder

TADALAFİL

DİLATE KARDİOMİYOPATİDE KULLANILAN İLAÇLAR

-Digoksin yaşa göre verilir.
-Enalapril 0.1mg.kg.gün başla 0.5mg.kg.gün 2 dozda po çık.
-Diüretikler (furosemid, spironolakton) 1mg.kg.gün 2 doz po
-Karnitin 100mg.kg.gün 2-3 dozda verilmelidir

CARNITENE % 30 20 ML SOLÜSYON - SANTA FARMA 10,62 TL
CARNITENE 1 GR 10 ÇİĞ.TAB.
CARNITENE 1 GR 5 AMPUL
NEFRO-CARNITIN 50 ML ŞURUP
NEFRO-CARNITIN I.V. İNF. SOL. İÇEREN 10 AMPÜL


-Coenzyme Q10
-Carvedilol
-Deltakortil

Deltakortil 2mg.kg.gün (5mg tb var) 2 dozda po 1 ay kullan sonrasında 1ay gün aşırı kulan ve sonrasında 1 azaltarak kesiyoruz

-IVIG 1gr.gr.kg.gün 2gün
-Aspirin 5mg.kg.gün tek doz po
-warfarin
-heparin

(sadace tromboz varlığında kullan sonra uzun dönem warfarin tedavisine geçiyoruz.)
-Amioderon ritim bozuklukları için kullanıyoruz.
-Pacenaker ve ICD
-Plazmaferez

PGE1 infüzyonu (alprostadil)

0.05-0.1mcg.kg.dk

Prostavasin 20mcg , 1x15 amp (p)

Prostavasin 20mcg , 1x60 amp (p)

Prostavasin 40mcg , 1x10 amp (p)

 Ketamin (ketalar)

1mg.kg..kg i.v dan yapılıyor  10 dk bir tekrarlanabilir dormikum ile beraber yaparlar.ketamin 2mg.kg dan i.m olarak yapılabilir. Hipertansiyon ve taşikardi yapabilir.

2vv32mg.kg

Kloral hidrat  50-100mg.kg.doz   oral veya rektal verilir.  Max:500mg-1000mg dır.

 Morfin  10mg ampullerl var   TOF spell  de 0.1-0.2mg.kg dan sc veya i.v puse verilir.

analjezik ve sedasyon sağlar spell ve pul ödemde kulan.

Morfin sülfat 0.05 veya 0.1 mg/kg IV, IM veya SC verilirFentanyl  analjezik sedatif sol deprese etkisi çok azdır.

Analjezi ve sedasyon için 1-3mcg.kg i.v olarak ver saate bir tekrarlanabilir.

Anestezi için 5-10mcg.kg i.v ver idame olarak 1-10mcg.kg.saat infizyon olarak ver.

Midazolam

Devamlı sedasyon için 0.05mg-0.1mg.kg.saat i.v infizyon

0.1mg.kg.doz i.m işlem öncesi yapılabilir.

0.2-1mg.kg  işlemden 30 dk önce ver. Max doz:20 mg dır.

Intranazal 0.2-0.3mg.kg veriyoruz.

Propofol 2-3mg.kg hızlı bolus sonrada 0.1-0.2mg.kg.dk infizyon olarak ver.

 Aspirin 1-4mgkgdoz  trombos engellemek için verioruız

 

 

IVIG

Kawasakı burada dilate kmp burada 1gr.kg 12 saate gidecek.

gün alacak.

 

Kayekselat 0.5gr.kg po ve rectal veriyoruz. 4dozda

 

Aspirin

100mg.kg 4 dozda Kawasaki çocuk 20kg ise 4x500mg alacak

Ama idame 3-5mg.kg dan dır oda 100mg aspirin x dozda alır.

ASPIRIN 100 MG 20 TABLET - BAYER 0,48 TL
ASPIRIN 500 MG 20 TABLET - BAYER 1,26 TL

ASINPİRİNE 300 MG 100 TABLET - I.E.ULAGAY 1,86 TL

 

SYNAGIS 50 MG/ML IM ENJEKSİYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN 1 FLAKON

Rapor gerekldir.

15 mg.kg  2 yaşına gelene kadar

6 ay boyunca  ekım- mart arası aylık (yılda 5 doz yapılabilir 6 değil)

Örnek:9 kg

Recete     synagıs  50mg flk

           1x135 mg i.m

 

Deltakortil (prednizon-lon) 5mg tb  var

2mg.kg.gün 2 doz kulan.

-Prednizolon 2mg.kg.gün   bakteriyel enf dışlandıktan sonra ancak basla

Deltakortil  5mg tb var.

 

Perikardit  durumunda kulanılan ilaçlar

 

NSAİ

-ibuprofen 1o mg.kg.doz  günde 4 kez verilir. 40mg.kg.gün 4 dozda   2.4gr/gün den fazla olmaz

           Brufen 400 ve pedifen 100 mg 100 ml şurup

-naproxen 10 mg.kg gün  2 doz da ver.

-diclofenak sodyum 1mg.kg.gün   2 dozda   

2-5 yaş arası 25 mg geçmemelidir.  5 yaş buyuk  50mg-gun geçmemelidir.

-indometazin   0.3-3mg.kg.gun    3 dozda po

   

PDA kapatılmasında

İbuprofen   tedavisi pedea amp 10mg:2cc

1.doz   yavaş i.v infizyon 10mg.kg.doz

2.doz 24.saate  5mg.kg.doz

3.doz  48 saate  5mg.kg.doz  olarak verilir.

 

Indometazin

 

                 Bebek 0-48saat                  2-7 gun          7 gün sonra

0.saat          200mcg 1 saate              200               200

12.saat        100mcg                           200               250

24.saat        100mcg       verilir.         200               250

 

Digibind ticari isim digibind ve digifab var. 40 mg

Total load: plazma glukoz kons (ng/ml)x5.6x kg  /1000

Total load: alınan digoksin mgx0.8

Digibind dozu(mg): total loadx66.7 30 dk özerinde ver hayati tehlikede bolus

 

Isoproterenol: ısuprel

0.05-1mc.kg.dk  istenen etkiye göre bu aralıkta doz artımı yapılabilir.

Devamlı infizyon 20-50mcg.kg.dk olarak verilir.

 

 

Lidokain lokal anestezi için

5mg.kg.doz subkutan olarak yapılır.

 

Verapamil alan hastalarda digoksin dozu yarı dozda olmalıdır.

 

Class 1 sodyum kanal blokerleri

 

1a

-kinidin sülfat ve kinidin glukonat  SVT

-prokainamid   AVRT, AVNRT, POSTOP-AF ve Vektopi

1b

-Meksilitin ventriküler ektopi de

-Fenitoin  digoksin neden olduğu aritmilerde, postop PVCs, VT ve uzun QT

1c

-Flecainid  yenidoğan SVT, AVRT, AVNRT, JET, PJRT, AET, CAT, VT

1-8mgkg gün 3 dozda po veya 100-200mg.m2.gün

-Propafenon yenidoğan SVT, AVRT, AVNRT, JET, PJRT, AET, CAT

 

 

 

 

Class 2 b adrenerjik bloker ler

-Propranolol yenidoğan SVT, AVRT, AVNRT, JET, PJRT, AET, CAT, VT , LQTS

2-6mg.kg.gün 4 dozda po

-Metoprolol SVT ve LQTS kullanıyoruz.

-Atenolol  SVT, AVRT, AVNRT, JET, PJRT, AET, CAT, VT , LQTS

1-2mg.kg.gün tek dozda kullanılabilir.

 

Class 3 refraktür periyodunda uzama

Sotalol yenidoğan SVT, AVRT, AVNRT, JET, PJRT, AET, CAT,PVCS VT

2-8mg.kg.gün günde 2 kez

Amiodaron yenidoğan SVT, AVRT, AVNRT, JET, PJRT, AET, CAT,PVCS VT

 

Class 4 kalsiyum kanal blokerleri

Verapamil yenidoğan SVT, AVRT, AVNRT, LVOT taşikardisinde kulan

 

Diğer

digoksin yenidoğan SVT, AVRT, AVNRT, PJRT, AET, CAT

 Enoksamin (PERFAN)

 DKMP olan bir hastada kullandık.

bu hastaya 5 gün boyunca 10mcg.kg.dk hızında verdik.

 100mg/20ml var

Hasta çok fayda görmedi taburcu edildi.

Genel durumu iyi olmadığından tekrar hastaneye yatırıldı. Hastaya tekrar 7 gün perfan verrildi.

Hasta daha sonraki yatışında ex oldu.

 

AJMALİN  50mg amp

Erişkinlerde 10mg /dakika (5 dakikada

1mg.kg    5 dakikada verilir. (max doz 50mg dır)


BELOC METOPROLOL bir hastaya 5mg amp ıv 10 dk da yapıldı

 

Genivig 5gr/100ml mevcut bir hastaya 10 kg 2gr.kg dan 20 gr yani 20 gr/400cc eder 12 saate verdik öncesinde avil veya prednol yapılabilir ilk 1 saat yavaş verilir alerji için dikatli olunur.

 

Perfelgan parastemol:  1cc 10 mg var örnek hasta 10 kg ise 10cc 30 dakikada verilir.

 

Seftriakson 100mg.kg gün 2 dozda verilir.

 

Vankomisin 40mg.kg.gün 4 dozda yavaş verilir. 

Site Haritası
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam1
Toplam Ziyaret185405
Takvim